Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
  • Contact

Hoe werkt dat met ringen?

De ringen van gemeenten

Niet langer is elke gemeente door middel van een ambtsdrager vertegenwoordigd in de classicale vergadering. De kerkenraden in een ring van gemeenten - die in 2018 samenvalt met de vroegere classicale indeling (dus: behoorde een gemeente tot classis X, dan nu tot ring X) - verkiezen een of meer ambtsdragers als lid van de classicale vergadering.
De leden van de classicale vergadering zijn contactpersoon tussen de gemeenten in hun ring en de classicale vergadering. Zij zijn aanspreekpunt; via hen kunnen kerkenraden hun inbreng hebben in de classis. De leden van de classis kunnen andersom ook een rol spelen in het contact met gemeenten. Denk aan het afscheid en de verbintenis van predikanten en kerkelijk werkers, aan feestelijke gebeurtenissen, enzovoort. Verder kunnen zij deel uitmaken - al of niet tijdelijk - van commissies of werkgroepen van de classicale vergadering om de taken van de classis goed te kunnen uitvoeren. Te denken valt aan o.a. financiën, communicatie.


De ring als ontmoetings- en inspiratieruimte

Al vanaf de 16e eeuw vormt de classis een ruimte waarin gemeenten elkaar ontmoeten en ook zorg dragen voor elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de consulent die vanuit de regio beschikbaar is. Of aan samenwerkingsverbanden van diaconieën, of de uitwisseling van ideeën vanuit het jeugdwerk. Daar zit ten diepste het geloof achter dat we in de kerk aan elkaar zijn gegeven, in alle verscheidenheid. Paulus gebruikt in zijn brieven het beeld van de gemeente als lichaam van Christus, waarin de verschillende ledematen niet zonder elkaar kunnen functioneren. Dat is een dwars geluid in onze tijd waarin grotere verbanden niet populair zijn en er bezorgdheid is over de ‘bubbels’ waarin mensen leven. Via sociale media word je vooral bevestigd in je eigen standpunt of visie omdat andere geluiden eenvoudigweg niet meer gekend worden.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)